1 - Tin Tức Nam Định 24h Mới Nhất

1

“Một con gà Đông Tảo tiến vua đẹp thuần chủng phải có những đặc điểm như thân cao to, trường gà, đầu công, tai tích cân, mào múi chanh hoặc mào sít, mặt sư tử, mỏ ngắn và dày, chân tròn vảy thịt đỏ tươi, đế cụm to dày…” – anh Quý chia sẻ.

Tin Tức Nam Định

TOP