dia10 - Tin Tức Nam Định 24h Mới Nhất

dia10

Dự án này kết nối sông Ninh Cơ với cửa biển thuộc huyện Hải Hậu, nơi có lượng tàu thuyền vận tải, đánh bắt lớn chạy qua. Cụm công trình gồm luồng tàu dài 3.500 m; rộng 110 m; cao độ đáy luồng -6,5m.

Tin Tức Nam Định









TOP