Đồng-chí-Hữu-Bí-thư-xóm-8-đang-họp-triển-khai-việc-phân-loại-và-xử-lý-rác-thải-taịcác-hộ-gia-đình - Tin Tức Nam Định 24h Mới Nhất

Đồng-chí-Hữu—Bí-thư-xóm-8-đang-họp-triển-khai-việc-phân-loại-và-xử-lý-rác-thải-taịcác-hộ-gia-đình

Đồng chí Hữu – Bí thư chi bộ xóm 8 xã Hải Tây, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đang họp triển khai việc phân loại và xử lý rác thải taị các hộ gia đình

Nam Định

TOP