6 - Tin Tức Nam Định 24h Mới Nhất

6

Khi được hỏi nếu sinh ra giống bao người bình thường khác thì bây giờ như thế nào, Tâm bảo cuộc sống của mình ít đánh giá với từ “nếu như”. Bởi vì, “nếu như”, “giá như” không bao giờ xảy ra trong cuộc sống. Chỉ có bản thân tự đối mặt thực tại và tìm cách vượt qua nó.

Tin Tức Nam Định

TOP