Bán đủ thứ, đại gia Nam Định thu hơn 3,5 nghìn tỷ đồng tiền lãi

Bán đủ thứ, đại gia Nam Định thu hơn 3,5 nghìn tỷ đồng tiền lãi

Thế giới Di động có một năm kinh doanh thành công khi đạt 93.086 tỷ đồng (tăng trưởng 18%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.542 tỷ đồng (tăng trưởng 34%) so với cùng kỳ năm 2018.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố báo cáo hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, luỹ kế 11 tháng năm 2019, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 93.086 tỷ đồng (tăng trưởng 18%) và lợi nhuận sau thuế đạt 3.542 tỷ đồng (tăng trưởng 34%) so với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả này, MWG hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch LNST cả năm.

Doanh thu online đóng góp 13% tổng doanh thu của MWG, tương đương với 11.832 tỷ đồng trong 11 tháng năm 2019.

Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT MWG – là người gốc Nam Định.

Công ty đang duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức 20% liên tục trong các tháng gần đây, tăng khoảng 2% từ mức 18% trung bình của cả năm 2018 và giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể nhờ sự đóng góp tích cực từ tất cả các chuỗi bao gồm TGDĐ và ĐMX (ngành hàng điện thoại, điện lạnh và gia dụng), chuỗi BHX (ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu – FMCGs).

MWG mở mới trung bình 4 cửa hàng mỗi ngày trong tháng 11. Tới thời điểm 30/11, MWG có 2.929 cửa hàng, tăng thêm 117 cửa hàng so với cuối tháng 10. Trong đó, chuỗi ĐMX có 983 cửa hàng, tăng thêm 46 cửa hàng mới do cả mở mới và chuyển đổi từ cửa hàng TGDĐ. C

Chuỗi BHX thêm 72 điểm bán, nâng tổng số cửa hàng BHX lên 938. Công ty đang đẩy nhanh tiến độ mở rộng, hướng tới mục tiêu 1.000 cửa hàng ĐMX và 1.000 cửa hàng BHX cuối tháng 12/2019.

Thông thường, việc mở rộng mạng lưới mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng ngắn hạn tới biên lợi nhuận ròng do các cửa hàng mới khai trương có tỷ lệ chi phí vận hành trên doanh thu trong tháng khai trương cao hơn các cửa hàng đã hoạt động ổn định.

Tuy nhiên, MWG vẫn giữ được biên lợi nhuận ròng lũy kế 11 tháng ở mức 3,8%, cao hơn mức 3,3% cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, các cửa hàng mở mới sẽ đóng góp tích cực cho kết quả kinh doanh năm 2020 khi 2.000 cửa hàng này hoạt động đủ 12 tháng và sẵn sàng phục vụ mùa Tết Nguyên Đán.

Xét theo ngành hàng, MWG tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu dương cho nhóm sản phẩm điện thoại, trên 30% cho sản phẩm điện lạnh – gia dụng và trên 150% cho thực phẩm và FMCGs. Hai ngành hàng mới là đồng hồ và laptop được MWG đẩy mạnh khai thác trong năm 2019 đang đóng góp tích cực cho Công ty:

Luỹ kế 11 tháng, có gần 240 ngàn sản phẩm được bán tại 26 trung tâm laptop và gần 500 cửa hàng thuộc các chuỗi của MWG, mang về hơn 2.300 tỷ đồng doanh thu.

Luỹ kế đến tháng hết 11, có hơn 315 ngàn sản phẩm đồng hồ các loại được bán ra tại 227 cửa hàng kinh doanh đồng hồ (shop-in-shop trong TGDĐ và ĐMX), tương đương với giá trị doanh thu gần 630 tỷ đồng

Đối với BHX, với 938 cửa hàng tại thời điểm 30/11/201, doanh thu bình quân trong tháng 11 đạt 1,3 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với tháng 10 (chỉ tính cho các cửa hàng khai trương trước 01/11/2019).

Doanh thu bình quân cửa hàng đang tăng trở lại nhưng sẽ tăng chậm hơn giai đoạn quý 2 năm 2019 do tỷ trọng đóng góp doanh thu ngày càng lớn từ các cửa hàng ở tỉnh, bao gồm các tỉnh mới ở Duyên Hải Nam Trung Bộ và các huyện xã có thu nhập dân cư trung bình thấp tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, HĐQT MWG cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020. Theo đó, hoạt động kinh doanh bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn mang lại dòng tiền chính cho Công ty năm 2020 khi chuỗi TGDĐ và ĐMX dự kiến đóng góp khoảng 80% tổng doanh thu.

Ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu được kỳ vọng tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất (trên 100% so với năm 2019) và giúp chuỗi BHX tăng gấp đôi phần đóng góp trong tổng doanh thu của MWG từ khoảng 10% năm 2019 lên xấp xỉ 20% năm 2020.

nguồn: http://vietq.vn/ban-du-thu-dai-gia-nam-dinh-thu-hon-35-nghin-ty-dong-tien-lai-d167313.html


TOP