Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy - Xuân Trường Nam Định

Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy – Xuân Trường Nam Định

Địa chỉ : Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Ðịnh
Chánh xứ : Linh mục Vinh sơn Trần Thiện Túy (3/2017)
Những tiếng chuông trên hai cây cột tháp đã ngân lên vang vọng, mang theo một thông điệp báo hiệu niềm vui, cột mốc lịch sử đáng nhớ của giáo xứ: Đoàn xe đón cha Vinh sơn Trần Thiện Túy tân chánh xứ đã về đến giáo xứ. Tiếng trống, tiến kèn hòa chung cùng niềm vui của anh chị em giáo xứ khi đón Cha xứ mới.

Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy

Nhà thờ Giáo xứ Lục Thủy


1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nguồn : Website GP Bùi Chu


TOP