Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép

Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép

Với một chiếc giếng ngay đầu làng được ví như mắt cá, sức sống của Hành Thiện như cá chép vượt vũ môn. Từ trên cao nhìn xuống, hình dáng cá chép đang vùng vẫy trong sóng nước hiện ra thật rõ.

Theo: S-Việt Nam


TOP