Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định

Tuần lễ Biển và Hải đảo lần thứ 8 sẽ tổ chức tại Nam Định

Từ ngày 6 – 8/6/2016, tại Bãi biển Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) sẽ diễn ra Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ 8 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
Với chủ đề “Vì một Hành tinh xanh”, tuần lễ sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, đoàn thanh niên tình nguyện vệ sinh môi trường bãi biển, diễu hành xe đạp tuyên truyền và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển…

Tuần lễ Biển và Hải đảo được diễn ra trong 3 ngày

Tuần lễ Biển và Hải đảo được diễn ra trong 3 ngày


Được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 có sự tham gia của các Bộ, ban, ngành, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là 28 tỉnh, thành phố ven biển. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra văn bản đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển và hải đảo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo trong bối cảnh hiện nay. Tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mai Chiến – Nongnghiep.vn


TOP