Việc Tử Tế: Chàng Trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu Giao Thủy Nam Định

Việc Tử Tế: Chàng Trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu Giao Thủy Nam Định

Việc tử tế ngày hôm nay xin kính mới quý vị đến với một không gian tiếng Anh gần gũi của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Hiếu ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Quyết định không học đại học để theo đuổi đam mê kinh doanh và học tiếng Anh. Và để giúp đỡ những em học sinh khác trong vùng Hiếu đã mở ra những lớp học tiếng Anh miễn phí và Câu lạc bộ Tiếng Anh Giao Thủy để cho các em học sinh học hỏi và giao lưu, anh còn thường xuyên mời những người bạn nước ngoài tới giao lưu để giúp các em học sinh nâng cao khả năng trau dồi vốn tiếng Anh của mình. Nhờ lớp học này rất nhiều em học sinh đã có thành tích tốt với bộ môn tiếng Anh.

Nguồn: Việc tử tế. vtv1


TOP