Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng

Thông qua Đề án sắp xếp huyện, xã của Nam Định, Hòa Bình và Hải Phòng

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Ảnh: T.Tuấn

Ngày 3.12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng giai đoạn 2019-2021.

Đây là các đơn vị đã được Hội đồng thẩm định cho ý kiến góp ý, yêu cầu hoàn thiện Đề án trong các Hội nghị trước đó.

Báo cáo Đề án của tỉnh Nam Định, Giám đốc Sở Nội vụ Triệu Đức Hạnh cho biết, tỉnh Nam Định xây dựng phương án sắp xếp 5 xã: xã Yên Thành, xã Yên Xá (huyện Ý Yên); xã Hải Toàn (huyện Hải Hậu); xã Nghĩa Phúc (huyện Nghĩa Hưng); xã Xuân Thượng (huyện Xuân Trường).

Sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Nam Định giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã.

Về Đề án của tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Viết Trọng – Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tỉnh Hòa Bình xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình và sắp xếp 106 đơn vị hành chính cấp xã (96 xã, 2 phường và 8 thị trấn); trong đó có 49 xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích.

Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, tỉnh Hòa Bình giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện (huyện Kỳ Sơn) và 59 đơn vị hành chính cấp xã.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Nguyễn Viết Trọng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: T.Tuấn

Tiếp đó, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Cao cho biết, thành phố Hải Phòng xây dựng phương án sắp xếp 12 xã (8 phường và 4 xã). Trong đó có 9 đơn vị có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định và 3 đơn vị liền kề liên quan đến sắp xếp.

Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, thành phố Hải Phòng giảm 4 phường, 2 xã.

Các tỉnh, thành phố cũng xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy; phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp và phương án bố trí cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cũng đã giải trình lý do chưa thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Phát biểu thẩm định các Đề án, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho rằng, các tỉnh, thành phố đã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo đúng quy định.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định. Tất cả các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp được lấy ý kiến cử tri đều tán thành với việc sắp xếp.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, các tỉnh, thành phố đã tiếp thu, hoàn thiện Đề án theo đúng yêu cầu của Hội đồng thẩm định đã đưa ra trước đó. Các tỉnh, thành phố cũng đã xây dựng lộ trình cụ thể và phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư sau sắp xếp; phương án quản lý và sử dụng tài sản công đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; số liệu thể hiện trong các Đề án đã được cập nhật với nguồn trích dẫn đảm bảo đúng theo quy định…

Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án của tỉnh Nam Định, tỉnh Hòa Bình và thành phố Hải Phòng.

Sáng cùng ngày, Hội đồng thẩm định cũng thông qua Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính các huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng để mở rộng thành phố Lào Cai và sắp xếp, sáp nhập, điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


TOP