Hạ tầng Đại Phong trúng gói thầu 216 tỷ đồng xử lý cấp bách đê ở Nam Định

Hạ tầng Đại Phong trúng gói thầu 216 tỷ đồng xử lý cấp bách đê ở Nam Định

Ban Quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định (bên mời thầu) vừa lựa chọn Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong là nhà thầu trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình xử lý cấp bách các công trình đê điều của tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017.

Giá trúng thầu là 216,018 tỷ đồng, giá gói thầu là 217,309 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1,291 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu trên sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018; nguồn vốn ngân sách tỉnh Nam Định và các nguồn vốn hợp pháp khác, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Theo dự kiến, Nhà thầu sẽ phải hoàn thành Gói thầu trước ngày 31/12/2019.

Theo Bên mời thầu, có 3 nhà thầu (địa chỉ tại Nam Định) nộp hồ sơ dự thầu nhưng 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong có địa chỉ tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, trong 4 năm qua, Công ty được công bố trúng 24 gói thầu, trong đó có 14 gói thầu nằm trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hiện Công ty đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 10 gói thầu, với tổng giá trúng thầu là 870 tỷ đồng, trong đó có 9 gói thầu được công bố trúng thầu trong năm 2019 với tổng giá trúng thầu 730 tỷ đồng.

Theo (baodauthau.vn)


TOP