Chữ viết trên Ấn đền Trần có nội dung, ý nghĩa là gì?

Chữ viết trên Ấn đền Trần có nội dung, ý nghĩa là gì?

Lễ hội đền Trần tại Nam Định sẽ bắt đầu vào giờ Tý (tức 23h-1h) ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Rất nhiều du khách sẽ đổ về đây để tham dự lễ hội và đặc biệt là xin ấn đền Trần.

4 chữ lớn được khắc trên ấn đền Trần

4 chữ lớn được khắc trên ấn đền Trần là “Trần Miếu Tự Điển”, có nghĩa là “Điển lễ tế tự ở miếu nhà Trần”.

4 chữ ở cạnh dưới của ấn đền Trần là “Tích Phúc Vô Cương”, có ý nghĩa là việc ban phúc là không có bờ bến.

Ngoài chiếc ấn chính (ấn lớn), “ấn đền Trần” còn có một chiếc ấn nhỏ, trên đó khắc 2 chữ “Trần Miếu”, nghĩa là miếu của nhà Trần, chỉ nơi đóng chiếc ấn chính.

Việc khai ấn đền Trần sẽ bắt đầu vào giờ Tý (tức 23h-1h) ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Lễ khai ấn được bắt đầu từ ngôi đền đặt hòm ấn là Cố Trạch.

Việc phát ấn đền Trần cho người tham dự lễ khai ấn nhằm mục đích cầu sự an lành. Trước đây, việc này chỉ diễn ra trong quy mô làng Tức Mặc ở Nam Định.

Theo infonet


TOP