Dệt may Nam Định (NDT): Lợi nhuận quý II/2019 đi xuống

Dệt may Nam Định (NDT): Lợi nhuận quý II/2019 đi xuống

Kết quả kinh doanh mới nhất của Tổng CTCP Dệt may Nam Định (mã NDT) thể hiện sự đi xuống.

Theo báo cáo tài chính quý II/2019 mà Công ty vừa công khai, tuy doanh thu cao hơn cùng kỳ năm 2018 khi đạt 258,2 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 9,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận lao dốc là do giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay đều tăng, khiến lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NDT chỉ đạt 2,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước đạt tới 14,4 tỷ đồng, bất chấp doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 tăng mạnh lên 516,3 tỷ đồng.


TOP