Điện lực Nam Định: Uy tín chính là chất lượng công trình được ủy thác quản lý

Điện lực Nam Định: Uy tín chính là chất lượng công trình được ủy thác quản lý

Được ủy thác tham gia công tác quản lý phần xây lắp các lưới điện và cải tạo lưới điện trung hạ áp trên địa bàn tỉnh, Uy tín của điện lực Nam Định đã được khẳng định bằng chính tiến độ và chất lượng công trình được ủy thác quản lý.

Phát huy truyền thống, khẳng định thương hiệu

Công ty Điện lực Nam Định ngày nay, tiền thân là Sở quản lý phân phối điện khu vực III được thành lập ngày 08/04/1965. Trải qua 52 năm, xây dựng và trưởng thành, điện lực Nam Định không ngừng phát huy và kế thừa truyền thống tốt đẹp, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với các nhiệm vụ chính là phát triển hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng các nhu cầu kinh tế – chính trị – xã hội và đời sống dân sinh tại địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp Công nghiệp hoá và hiện đại hoá, nhất là trong thời kỳ kinh tế hội nhập toàn cầu hiện nay.

Ảnh minh họa

Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, điện lực Nam Định cũng đã nhận được rất nhiều niềm tin của lãnh đạo Tổng công ty điện lực Miền Bắc, khi được ủy thác tham gia một phần công tác quản lý xây lắp các lưới điện tiểu dự án xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp đã có buổi phỏng vấn ông Đoàn Quốc Kiên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định, xung quanh vấn đề này.

– Được biết hiện nay tại một số huyện thị của tỉnh Nam Định đang triển khai việc xây lắp các lưới điện trung hạ áp thuộc Dự án thành phần giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc, ông cho biết cụ thể hơn về dự án này…?

Ngày 30 tháng 08 năm 2013 Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành Quyết định số 1986/QĐ-EVN NPC, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, Tiểu Dự án xây dựng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Nam Định thuộc dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện khu vực miền Bắc.

Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (gọi tắt là Dự án KW2) được triển khai tại 59 xã, thị trấn trên địa bàn 8 huyện của tỉnh Nam Định.

Tổng công ty điện lực miền Bắc giao cho Ban quản lý dự án phát triển điện lực là đơn vị quản lý dự án, Công ty Điện lực Nam Định được ủy thác tham gia một phần vào quản lý phần xây lắp, dự án chia thành 3 gói thầu xây lắp: Gói thầu 01 (NPC-KFW2-ND-W01): Xây lắp lưới điện cho các xã thuộc huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực; Gói thầu 02 (NPC-KFW2-ND-W02): Xây lắp lưới điện cho các xã thuộc huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu; Gói thầu 03 (NPC-KFW2-ND-W03): Xây lắp lưới điện cho các xã thuộc huyện Vụ Bản, Ý Yên, Trực Ninh.

– Xin ông cho biết tiến độ thi công hiện tại và thời gian hoàn thành dự án?

Theo hợp đồng đã ký kết của các gói thầu thì tiến độ thi công của từng gói thầu. Gói thầu 01: Tại các huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực thời gian thi công là 150 ngày. Gói thầu 02: Tại các huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu thời gian thi công là 168 ngày. Gói thầu 03: Tại các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Trực Ninh thời gian thi công là 168 ngày.

Hiện nay các gói thầu đã hoàn thành xong việc đúc móng dựng cột. Đã kéo dây được 46% khối lượng dây dẫn. Phần dây dẫn do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đấu thầu tập trung và cấp về cho đơn vị thi công. Dự kiến hoàn thành thi công trong tháng 9/2017.

Quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng thực hiện theo các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành đảm bảo công bằng, minh bạch và có sự giám sát của bên cho vay vốn.

– Với một dự án mà sử dụng vốn vay từ Ngân hàng kiến thiết Đức, thì việc triển khai dự án được giám sát như thế nào, đặc biệt là việc giải ngân cho từng gói thầu, vừa đáp ứng được vốn cho nhà thầu, nhưng sử dụng vốn phải đạt được hiệu quả cao nhất…?

Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán do Ban quản lý dự án phát triển điện lực thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc thực hiện các thủ tục và trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, có sự giám sát của bên cho vay vốn là Ngân hàng tái thiết Đức.

Về thủ tục đấu thầu, thì tuân thủ theo Luật đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Các gói thầu xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị: Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt. Công ty Điện lực Nam Định được ủy thác tham gia vào quá trình mời thầu, mở thầu và xét thầu 3 gói thầu xây lắp, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt kết quả xét thầu. Đại diện Ngân hàng tái thiết Đức kiểm tra chọn mẫu các gói thầu trong dự án toàn miền Bắc trước khi Chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt.

Về giám sát thi công: Thực hiện thuê tư vấn giám sát giám sát độc lập. Kế hoạch lựa chọn đơn vị giám sát được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, Công ty Điện lực Nam Định được ủy thác tổ chức mời thầu, xét thầu, thẩm định và phê duyệt kết quả xét thầu lựa chọn tư vấn giám sát 3 gói thầu xây lắp.

Việc giải ngân của dự án và từng gói thầu thực hiện theo khối lượng hoàn thành và được Tổng công ty điện lực miền Bắc thẩm tra duyệt cấp vốn trên cơ sở khối lượng hoàn thành từng giai đoạn được nghiệm thu. Đến nay các gói thầu đã thi công đạt 60% khối lượng và đã được giải ngân 45% giá trị hợp đồng.

– Điện lực Nam Định có thực hiện tốt vai trò ủy thác của Tổng công ty Điện lực miền Bắc?

Trước mỗi đợt giải ngân, đại diện của Ngân hàng kiến thiến Đức, cũng như đại diện của Tổng công ty điện lực miền Bắc, kết hợp cùng với điện lực Nam Định, đơn vị giám sát và các nhà thầu tiến hành kiểm tra lại từng hạng mục đã thi công, cho đến thời điểm hiện tại, các gói thầu cơ bản đáp ứng đúng các yêu cầu về kỹ thuật cũng như tiến độ thi công.

Nguồn: Trúc Linh – Đinh Thanh enternews.vn


TOP