Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

Nam Định tự hào là mảnh đất quê hương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của người đã khích lệ tinh thần đoàn kết, động lực để các tầng lớp nhân Nam Định thi đua thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương, đất nước.
Niềm tự hào của nhân dân
Cố Tổng Bí thư Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907 ở làng Hành Thiện, xã Xuân Đồng, huyện Xuân Trường (Nam Định). Truyền thống gia đình, quê hương, đất nước đã góp phần hun đúc tình cảm, lý tưởng cách mạng của ở đồng chí Trường Chinh. Theo Tỉnh ủy Nam Định, trong quá trình hoạt động cách mạng, dù bận rất nhiều công việc, giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng và Nhà nước, nhưng đồng chí Trường Chinh vẫn luôn quan tâm, hướng về quê hương. Từ năm 1960 – 1987, đồng chí Trường Chinh đã 8 lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định. Mỗi bước đi của Đảng bộ và nhân dân Nam Định đều có sự chỉ đạo sâu sát đồng chí Trường Chinh…

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Nam Định ngày một được nâng lên.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Nam Định ngày một được nâng lên.

Ông Trần Văn Chung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định, chia sẻ: “Tỉnh Nam Định đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 – 9/2/2017). Đây cũng là dịp để các thế hệ hôm nay ôn lại thân thế, sự nghiệp và tôn vinh những cống hiến to lớn người. Từ đó, khơi dậy trong cán cán bộ, đảng viên, nhân dân lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin trong đối với Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu”.

“Nam Định là vùng đất văn hiến, giàu truyền thống, có nhiều danh nhân văn hóa và cách mạng. Người dân Nam Định cần cù, chịu khó, hiếu học; có tinh thần yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm, sáng tạo, bản lĩnh trong công cuộc kiến thiết quê hương, đất nước”, ông Trần Văn Chung cho biết.

Diện mạo mới

Tại buổi họp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đầu năm 2017, bà Phan Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định ôn lại truyền thống tốt đẹp tỉnh nhà và những kết quả đạt được thời gian qua của Nam Định. Trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Nam Định cùng với cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách. Thời kỳ cả nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nam Định đã tích cực phấn đấu và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung. Bước vào vận hội mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã nỗ lực vươn lên giành nhiều kết quả nổi bật, toàn diện. Kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 đạt 12,5%; quy mô kinh tế mở rộng, GRDP bình quân đầu người gấp 2,74 lần so với giai đoạn 2006 – 2010; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện, tỉnh được Trung ương đánh giá là 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Sản lượng công nghiệp tăng trưởng khá (bình quân đạt 22,3%), môi trường đầu tư được cải thiện và xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tích, giáo dục – đào tạo tiếp tục đạt được thứ hạng cao và liên tục dẫn đầu cả nước trong 22 năm…

Hạ tầng thành phố Nam Định được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Hạ tầng thành phố Nam Định được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Kết quả to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Nam Định đạt được trong những năm qua là tiền đề, động lực quan trọng để Nam Định tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định mục tiêu tổng quát: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh nông thôn mới”. Tập trung xây dựng TP Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa – xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Tăng cường khối đại đoạn kết và đồng thuận xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội”.

Để đưa Nam Định phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đang tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. Triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, hiệu quả gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tạo nguồn lực lớn, ổn định cho ngân sách. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ tương xứng với tiềm năng, vị trí của trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Tập trung huy động các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt theo hướng hiện đại, nhất là các dự án, công trình trọng điểm để tạo động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo…

Đất trời vào xuân và cũng gần tới lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, các ngả đường từ nông thôn đến thành phố của tỉnh Nam Định trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Người dân vui tươi, phấn khởi sắm sửa, trang hoàng nhà cửa để đón Tết. Ông Trần Văn Chung chia sẻ: “Noi gương đồng chí Trường Chinh, chúng ta nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, không ngừng rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, đoàn kết, nhất trí, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việt Hoàng (Báo Tin Tức)


TOP