Nhà thờ Giáo họ Đức Bà

Nhà thờ Giáo họ Đức Bà

Quản nhiệm : Linh mục chánh xứ Giáo xứ Kiên Lao
Địa chỉ: Xóm 5 xuân tiến – Xuân trường – Nam định
Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2015, giáo họ Đức Bà giáo xứ Kiên Lao tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ.

Ngay từ 8 giờ, ban tổ chức của giáo họ đã có mặt tại Trung tâm Mục vụ (TTMV) của giáo xứ để đón tiếp Đức cha, quý Cha và các đoàn khách quý và các ân nhân của giáo họ.

Đúng 9 giờ 30, các đoàn hội trong giáo họ đã tề tựu đông đủ đón đoàn lễ nghi từ TTMV tiến về lễ đài. Đức cha Tôma cử hành nghi thức thánh hóa và cắt băng khánh thành nhà thờ mới. Kế đó, đoàn lễ nghi tiến vào thánh đường cử hành Thánh lễ. Đức cha Tôma làm phép nhà thờ, chủ sự Thánh lễ và hơn 20 cha Đồng tế.

Sau phần giảng lễ, Đức cha làm phép bàn thờ.

Thánh Lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm chánh thay mặt cộng đoàn cám ơn Đức cha, quý Cha, quý Tu sỹ, quý khách cùng cộng đoàn. Một người đại diện cộng đoàn dâng lên Đức cha bó hoa tươi thắm.

Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ.

Xin giới thiệu một số hình trong ngày trọng đại của giáo họ:

Tác giả bài viết: Giuse Đinh Hữu Tuyền

nhằ thờ giáo họ Đức Bà

nhằ thờ giáo họ Đức Bà

1

2

31-2

1

1-s-6178

1-s-6179
1-2

Nguồn : gpbuichu


TOP