Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung

Sở GD&ĐT Nam Định xây dựng Cổng thông tin điện tử theo mô hình tập trung

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Nam Định vừa có văn bản về việc triển khai cổng thông tin điện tử và phần mềm quản lý nhà trường.

Hình ảnh trang thông tin điện tử Sở GD&ĐT Nam Định hiện nay

Theo văn bản này, khảo sát việc triển khai cổng thông tin điện tử của các phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trong tỉnh, hiện mới có 241/874 đơn vị có cổng thông tin điện tử, chiếm 27,6%; trong đó có 101/241 đơn vị sử dụng thường xuyên, phục vụ hoạt động chuyên môn của nhà trường và kết nối nhà trường – gia đình – xã hội.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công theo mô hình chính phủ điện tử, Sở GD&ĐT Nam Định sẽ triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử của Sở theo mô hình tập trung, bao gồm cả các trang thông tin điện tử thành viên của các đơn vị trực thuộc Sở, phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; hoàn thiện hệ thống, đưa vào sử dụng cổng thông tin điện tử trước ngày 30/12/2018.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử của đơn vị theo mô hình tập trung, bao gồm cả các trang thông tin điện tử thành viên của cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định tại Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT; kết nối liên thông với Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT.

Đồng thời, chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc triển khai sử dụng cổng thông tin điện tử trong năm học 2018-2019.

Để có cơ sở dữ liệu thống nhất toàn ngành, Sở GD&ĐT Nam Định đồng thời yêu cầu các phòng GD&ĐT đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc tích cực triển khai và cập nhật dữ liệu đầy đủ, đúng thời gian quy định lên phần mềm quản lý nhà trường;

Các cơ sở giáo dục triển khai cập nhật dữ liệu đầy đủ, đúng thời gian quy định lên phần mềm quản lý nhà trường. Cập nhật thông tin chung về trường, lớp, đội ngũ, thông tin cá nhân của học sinh xong trước ngày 15/12/2018; cập nhật kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong học kì I xong trước ngày 8/1/2019, trong học kì II xong trước ngày 20/5/2019.

Theo (giaoducthoidai.vn)


TOP