Phong-dich-COVID-19-Nhieu-nguoi-o-Ha-Noi-phot-lo-lenh-cam-do-ra-duong-1-1625798292-249-width1200height800 - Tin Tức Nam Định 24h Mới Nhất

Phong-dich-COVID-19-Nhieu-nguoi-o-Ha-Noi-phot-lo-lenh-cam-do-ra-duong-1-1625798292-249-width1200height800

Căn cứ tình hình dịch bệnh và đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế, UBND thành phố Hà Nội quyết định, từ 18h00 ngày 8/7/2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND thành phố.

Nam Định

TOP