Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giao Thủy tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm

Giao Thủy là huyện ven biển với cơ cấu kinh tế đa dạng gồm nông nghiệp, công nghiệp, TTCN, dịch vụ – du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản. Do sản xuất phân tán nên tình hình tội phạm trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, những năm qua, Viện KSND huyện Giao Thủy đã tăng cường phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn.

1

Thực hiện Quy chế số 01/QC-LN của liên ngành Viện Kiểm sát, Công an, BĐBP, Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh về công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện KSND huyện Giao Thủy xác định rõ, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài việc phân công kiểm sát viên trực nghiệp vụ 24/24 giờ; đặt “hòm thư tố giác tội phạm”, tích cực nắm thông tin về tội phạm qua công tác tiếp công dân, Viện KSND huyện còn phân công kiểm sát viên tham gia đầy đủ các cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để chủ động tiếp nhận thông tin về tội phạm. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo Viện KSND huyện tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những tồn tại để chấn chỉnh, khắc phục cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi xử lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Bên cạnh đó, Viện KSND huyện thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của Công an huyện và các Đồn Biên phòng Quất Lâm, Ba Lạt, đảm bảo việc ra quyết định khởi tố vụ án có đủ căn cứ, đúng pháp luật, tránh làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm… Viện KSND huyện luôn thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban liên ngành, phân công kiểm sát viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra Công an huyện nắm, quản lý thông tin tội phạm, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi và tiến hành phân loại, xử lý. Mỗi tuần một lần, Viện KSND huyện phối hợp Công an huyện đối chiếu, rà soát việc thụ lý, xử lý tin báo tố giác tội phạm; hằng tháng họp với Công an huyện về công tác nắm, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bàn bạc giải quyết những tin báo, tố giác tội phạm còn tồn đọng và rút kinh nghiệm những tồn tại, yếu kém trong công tác phối hợp. Hằng năm, Viện KSND huyện chủ trì hội nghị liên ngành với Công an huyện và các Đồn Biên phòng Ba Lạt, Quất Lâm triển khai thực hiện các chuyên đề về xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, nắm bắt những kiến nghị, thắc mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Bên cạnh việc kiểm sát thường xuyên, định kỳ 6 tháng, 1 năm, Viện KSND huyện kiểm sát trực tiếp tại cơ quan điều tra Công an huyện và các Đồn Biên phòng Quất Lâm, Ba Lạt trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Thông qua kiểm sát trực tiếp, Viện KSND huyện đã ban hành các kết luận, kiến nghị yêu cầu các đơn vị khắc phục những tồn tại như: Việc chuyển quyết định phân công điều tra viên giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đến Viện KSND còn chậm; thời hạn giải quyết tin báo một số vụ còn để kéo dài; một số thông tin chưa được cập nhật kịp thời vào sổ thụ lý… Cơ quan điều tra Công an huyện và các đồn biên phòng đã tiếp thu, sửa chữa theo yêu cầu của Viện KSND huyện, qua đó chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện ngày càng đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, Viện KSND huyện thường xuyên tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo Ban Công an các xã đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ các nguồn tin có giá trị thu nhận được đã giúp các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời xác minh, điều tra, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại…; hạn chế phát sinh phức tạp, giữ vững ANCT-TTATXH. Trong năm 2015, toàn huyện đã tiếp nhận 142 tin báo, đã giải quyết 139 tin, đạt tỷ lệ 98%, trong đó, nhiều vụ phức tạp như: mua bán trái phép chất ma túy, mua bán trái phép các loại pháo, buôn lậu, trộm cắp.

Đồng chí Bùi Văn Tú, Viện trưởng Viện KSND huyện Giao Thủy cho biết: Với việc tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện KSND huyện đã đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; thực hiện không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển./.


TOP