Nam Định: Năng suất lúa đạt 50 tạ/ha

Nam Định: Năng suất lúa đạt 50 tạ/ha

Theo Chi cục Trồng trọt & BVTV Nam Định, vụ mùa 2018, toàn tỉnh gieo cấy 76.500ha.

Phấn đấu năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha trở lên, sản lượng 380.000 tấn, trong đó có trên 250.000 tấn lúa chất lượng cao.

Mỗi huyện có ít nhất 10 cánh đồng lớn SX lúa hàng hóa, có ít nhất 2 mô hình liên kết chuỗi giá trị, sản xuất – tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa với sự tham gia của doanh nghiệp.

Ông Trần Ngọc Chính, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt – BVTV tỉnh Nam Định cho biết, Nam Định thực hiện phương châm gieo cấy càng sớm – càng tốt.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ cấu giống, phương thức gieo cấy và thời vụ gieo cấy lúa mùa nhằm chủ động ứng phó với thiên tai và bệnh lùn sọc đen. Phấn đấu gieo cấy xong trước 20/7.

Vụ mùa 2018, Nam Định sẽ gieo cấy khoảng 20% diện tích lúa lai (như CT16, Bắc ưu 903 KBL, Tej vàng…). 70 – 75% diện tích lúa thuần (BC15, TBR225, M1-NĐ, Thiên ưu 8, Kim cương 111, Nếp 97, QR1, NĐ5,…).

10% diện tích lúa đặc sản được SX theo vùng quy hoạch tập trung với các giống đặc sản truyền thống như nếp cái hoa vàng, Tám xoan, Dự hương.

Theo MAI CHIẾN
(nongnghiep.vn)


TOP