Nghề trồng cây cảnh tại Hải Lý (Nam Định) góp phần thay đổi cuộc sống người dân

Nghề trồng cây cảnh tại Hải Lý (Nam Định) góp phần thay đổi cuộc sống người dân

Không chỉ góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân trong vùng, nghề cây cảnh ở Hải Lý đã tạo nên một giá trị thương hiệu cho địa phương.

Những làng nghề cây cảnh ở Nam Định đã có tiếng từ lâu. Ở nơi đây mỗi cây là một tác phẩm nghệ thuật. Để có một tác phẩm đẹp việc chọn phôi ban đầu là rất quan trọng.

Tại làng nghề cây cảnh xã Hải Lý, Nam Định, nhiều hộ trồng cây cảnh có thu nhập đến hàng tỷ đồng. Rất nhiều nông dân chân lấm, tay bùn, giờ đã trở thành nghệ nhân.

Hiện nay tại Hải Lý có khoảng 100 lao động địa phương đang làm nghề uốn, cắt tỉa và đánh gốc cây. Có thể nói, nghề cây cảnh đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân trong vùng.


TOP