[Photo] Kiến trúc độc đáo của nhà thờ Phú Nhai lớn nhất nhì miền Bắc

[Photo] Kiến trúc độc đáo của nhà thờ Phú Nhai lớn nhất nhì miền Bắc

Vương cung thánh đường Phú Nhai nằm trên địa phận xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường là một trong những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam với lối kiến trúc Gothic kiểu Pháp hùng vĩ.

Tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai.

Tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai.


Tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai nằm trên địa phận xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai nằm trên địa phận xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Khoảng sân rộng lớn trong khuôn viên nhà thờ Phú Nhai.

Khoảng sân rộng lớn trong khuôn viên nhà thờ Phú Nhai.

Nơi lưu giữ hài cốt của những vị thánh tử vì đạo ở khuôn viên nhà thờ Phú Nhai.

Nơi lưu giữ hài cốt của những vị thánh tử vì đạo ở khuôn viên nhà thờ Phú Nhai.

1
Những bức tượng miêu tả các câu chuyện trong kinh thánh tại khuôn viên nhà thờ Phú Nhai.

Những bức tượng miêu tả các câu chuyện trong kinh thánh tại khuôn viên nhà thờ Phú Nhai.

Tượng thánh đặt trên kiệu sơn mài trong nhà thờ Phú Nhai.

Tượng thánh đặt trên kiệu sơn mài trong nhà thờ Phú Nhai.

Tượng thánh sơn mài trong tiểu Vương cung thánh đường.

Tượng thánh sơn mài trong tiểu Vương cung thánh đường.

Được cho là nhà thờ lớn nhất Miền Bắc, tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của hàng nghìn giáo dân Công giáo.

Được cho là nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á, tiểu Vương cung thánh đường Phú Nhai là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của hàng nghìn giáo dân Công giáo.

Giáo dân Phú Nhai trong ngày lễ thánh tại nhà thờ Phú Nhai.

Giáo dân Phú Nhai trong ngày lễ thánh tại nhà thờ Phú Nhai.

1Nhà thờ Phú Nhai nguyên thủy được tạo dựng bằng gỗ, lợp bồi do linh mục Chính xứ Emmanuel Rianô Hòa cho xây dựng vào năm 1866, ngay sau khi vua Tự Đức ký sắc lệnh tha đạo, chấm dứt gần 3 thế kỷ Kitô giáo bị bách đạo tại Việt Nam.
Xung quanh nhà thờ có các phù điêu thể hiện 14 Đàng Thánh Giá

Xung quanh nhà thờ có các phù điêu thể hiện 14 Đàng Thánh Giá

1

2

Đại Lễ 08/12/2015

Đại Lễ 08/12/2015

21

21

2

34

Bá Ngọc – Tintucnamdinh.vn


TOP