[Thơ] Nam Định nỗi nhớ

[Thơ] Nam Định nỗi nhớ

Nam Định ơi! Tháng tám giỗ cha.

Nam Định ơi! Tháng ba giỗ mẹ

Nam Định ơi! cái thời trai trẻ.

Phải làm ăn nên phải đi xa

Nhưng đi đâu vẫn nhớ quê nhà

Cái mảnh đất người đông đất chật

Cái địa danh mang đầy tố chất

Đất địa linh văn hiến ngàn xưa

Đất vua Trần- Thái ấp- đền đài

Đất kinh đô thứ hai Đại Việt

Nam Định ơi hồn quê thân thiết.

Chẳng kinh kì vẫn lắm danh nhân,

Những Trạng lương, trạng tích, Nguyễn Hiền,

Những Tú Xương, Sóng Hồng, Nguyễn Bính,

Và biết bao người con Nam Định

Đã hi sinh vì mảnh đất này

Nhuộm máu hồng cờ đỏ chắc tay

Theo Đảng Bác và non sông Việt.

Nỗi nhớ người sao mà da diết

Nhớ tiếng thoi đưa quá đi thôi,

Nhớ chiếu chèo đêm hội bồi hồi,

Hai mươi tháng tám đầy nỗi nhớ,

Nhớ điệu cung văn hồn ai đó ,

Đã ba lần giáng thế giúp dân

Là mẹ tháng ba đẹp ngàn lần.

Là Nam Định và là nỗi nhớ.

Quê tôi đó vùng quê bé nhỏ

Tuy nghèo nhưng khí phách quật cường,

Cái mảnh đất trăm nhớ ngàn thương

Xa là nhớ- Dựng xây quê mẹ.

Vũ Quý
Nam Dương, Nam Trực, Nam Định
Ngày 31/05/2012TOP