[Thơ] Vịnh nhà thờ đổ

[Thơ] Vịnh nhà thờ đổ

Lặng lẽ đơn côi một góc trời.
Đêm về thủ thỉ đếm sao rơi.
Hỏi bao nhiêu tuổi? Mà vẫn đứng
Không đổ.Một mình với biển khơi.
…………………………..
Bao năm không đổ vẫn còn.
Một mình đứng đó như hòn vọng phu.
Chờ người cho đến ngàn thu.
Thủy chung nghe sóng biển ru đêm ngày.
…………………………..
Chẳng đổ bao năm thế mới tài.
Đêm ngày đứng ngắm gió mây trôi.
Lặng lẽ ưu tư cùng biển cả.
Trầm mặc một mình với ta thôi.
Tác giả: Phương Thụ 9/2016 / Tintucnamdinh.vn
1


TOP