VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định

VNPT ký thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định

Ngày 07/8/2018, VNPT Nam Định đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai ứng dụng Công nghệ Thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2018 – 2020 với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định.

Theo thỏa thuận này, VNPT Nam Định sẽ hỗ trợ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định triển khai các nội dung như: Phần mềm quản lý nhà trường tới tất cả các cơ sở giáo dục trong tỉnh (phần mềm này phải đáp ứng được các nghiệp vụ quản lý, điều hành và hỗ trợ các hoạt động dạy và học, kết nối được với cơ sở dữ liệu ngành, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng; Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tỉnh Nam Định, có khả năng phục vụ điều hành, tác nghiệp liên thông giữa các cấp Sở, phòng và các cơ cở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Các phần mềm hỗ trợ các hoạt động kết nối nhà trường – gia đình – xã hội.

Đại diện VNPT Nam Định, Viettel Nam Định và Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác 3 bên

Cũng theo thỏa thuận này, VNPT cùng với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định sẽ thống nhất thực hiện một chính sách khi triển khai phần mềm quản lý nhà trường, tạo điều kiện tối đa cho nhau khi phối hợp triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, tổ chức tập huấn cho các cơ sở giáo dục sử dụng và khai thác phần mềm hiệu quả nhất.

Về phía VNPT, VNPT sẽ giao cho phòng Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT Nam Định chủ trì triển khai các nội dung theo thỏa thuận này.

Sự hợp tác này cũng sẽ tạo tiền đề chung để các nhà mạng đẩy mạnh hơn việc đưa các ứng dụng CNTT vào cuộc sống. Đây cũng là sự đổi mới toàn diện, hướng đi tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng nền giáo dục trên đất học Thành Nam.

PV – xahoithongtin.com.vn


TOP