Vẫn còn sai phạm thu chi, Sở GD&ĐT Nam Định ra văn bản chấn chỉnh

Vẫn còn sai phạm thu chi, Sở GD&ĐT Nam Định ra văn bản chấn chỉnh

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Nam Định vừa có văn bản chấn chỉnh thực hiện thu đầu năm học 2019-2020 gửi UBND các huyện, thành phố; trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Theo văn bản này, đầu tháng 9/2019, Sở GD&ĐT Nam Định đã có công văn hướng dẫn thực hiện quản lý thu, chi học phí và các khoản đóng góp đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý năm học 2019-2020.

Qua kiểm tra thực tế và các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, vẫn còn có địa phương, một số cơ sở giáo dục chưa bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức huy động các khoản đóng góp thực hiện chưa đúng quy định, gây bức xúc trong nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng GD&ĐT, các cơ quan chức năng của huyện hướng dẫn, kiểm tra chấn chỉnh các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền thực hiện nghiêm túc việc thu theo đúng quy định, không được tự tiện đặt ra các khoản thu. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT chủ động rà soát, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm. Lập đường dây nóng thông báo công khai đường dây nóng trên website để nhân dân phản ánh.

Các trường THPT, các trung tâm trực thuộc Sở tự kiểm tra việc thu đầu năm của đơn vị mình, đảm bảo việc huy động phải đúng theo quy định và phù hợp điều kiện kinh tế của cha mẹ học sinh.

Nếu đơn vị nào thu không đúng quy định, thì phải trả lại và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý và pháp luật.

Các phòng chức năng của Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở về thực trạng việc thu đầu năm trên địa bàn tỉnh để có giải pháp phù hợp.

Theo (giaoducthoidai.vn)


TOP