Nam Định chính thức đăng cai Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Nam Định chính thức đăng cai Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

Thực hiện chương trình thể dục, thể thao của Ngành GD&ĐT năm 2017-2018 và ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đăng cai Hội khỏe Phù Đổng, Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thức X năm 2020.

Nam Định chính thức đăng cai Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2020

Căn cứ và xem xét vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, sự phát triển của thể thao học đường và được sự nhất trí của lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, Bộ GD&ĐT đã có công văn chính thức ủy quyền cho UBND tỉnh Nam Định đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Bộ GD&ĐT vừa chính thức có công văn 1924/BGDĐT-GDTC do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ký về việc ủy nhiệm đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X – năm 2020.

Theo đó, để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cùng các đơn vị liên quan triển khai các nội dung như:

Chủ trì phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL xây dựng đề án tổ chức Hội khỏe Phù Đổng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức, dự toán kinh phí chi tiết các nhiệm vụ được phân công, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và công tác đảm bảo an ninh, an toàn, dịch vụ hậu cần, chuẩn bị bố trí nơi ăn, ở và tập luyện cho các đoàn về tham gia Hội khỏe Phù Đổng;

Xác định thời gian, địa điểm thi đấu, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thi đấu và các công việc khác nhằm đảm bảo cho tổ chức Hội khỏe Phù Đổng được thành công…

(giaoducthoidai.vn)


TOP