Thống nhất trùng tu một số hạng mục tại đền Trần, Nam Định

Thống nhất trùng tu một số hạng mục tại đền Trần, Nam Định

– Bộ VH,TT&DL đã có Văn bản số 2538/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nam Định về việc tu sửa cấp thiết hạng mục tại Khu di tích đền Trần và chùa Phổ Minh.

Bộ VH,TT&DL thống nhất trùng tu một số hạng mục tại đền Trần, Nam Định.

Theo văn bản này, Bộ VH,TT&DL nhận được Công văn số 149/UBND- VP7 ngày 9-5-2018 của UBND tỉnh Nam Định đề nghị thỏa thuận chủ trương tu sửa cấp thiết hạng mục: Cung Tiền tế, cung Quan văn, cung Quan võ của di tích đền Thiên Trường thuộc Khu Di tích đền Trần và chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Bộ VH,TT&DL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Nam Định về việc tu sửa cấp thiết hạng mục để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện quy trình tu sửa cấp thiết di tích theo quy định tại Điều 27, Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28-12-2012 của Bộ VH,TT&DL.

Theo (hanoimoi.com.vn)


TOP