Vietcombank Nam Định tài trợ vốn cho nhiều doanh nghiệp

Vietcombank Nam Định tài trợ vốn cho nhiều doanh nghiệp

Ngày 1/8/2018, Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Nam Định đã ký kết hợp đồng tín dụng với 2 doanh nghiệp, gồm Công ty cổ phần May Sông Hồng và Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam.

Theo đó, Vietcombank Nam Định cam kết tài trợ cho Công ty cổ phần May Sông Hồng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng may mặc năm 2018-2019 với tổng hạn mức tín dụng là 230 tỷ đồng, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng.

Với Công ty cổ phần Dệt may Sơn Nam, Vietcombank Nam Định cho vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dệt – sợi năm 2018-2019 với tổng hạn mức tín dụng là 70 tỷ đồng, thời hạn cấp hạn mức 12 tháng; đầu tư dự án nhà máy kéo sợi OE 2 Minh Tân với tổng giá trị cấp tín dụng là 85 tỷ đồng, thời hạn vay vốn là 84 tháng, trong đó thời gian ân hạn là 12 tháng.

Các hoạt động trên nằm trong chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp mà Vietcombank Nam Định đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Riêng năm 2018, ngân hàng tiếp tục thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trung hạn đối với Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định, dư nợ được giảm lãi suất là 8,96 tỷ đồng, số tiền lãi được giảm 6 tháng đầu năm 2018 là 63 triệu đồng.

Việc thường xuyên tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng cho thấy các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thống đốc, UBND tỉnh và NHNN tỉnh Nam Định; thể hiện nỗ lực của ngành Ngân hàng Nam Định trong việc thực hiện Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 của Chính phủ, nhằm tích cực triển khai các giải pháp, tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo (thoibaonganhang.vn)


TOP