Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần - Nam Định

Khai quật khảo cổ khu di tích đền Trần – Nam Định

Bộ VH,TT&DL vừa cho phép Sở VH,TT&DL tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc và khu di tích đền Trần – chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định.
Xét đề nghị của Sở VH,TT&DL tỉnh Nam Định, Viện Khảo cổ học và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cho phép Sở VH,TT&DL tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di tích đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc và khu di tích đền Trần – chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Định.
Thời gian khai quật sẽ bắt đầu ừ ngày 23/12/2015 đến ngày 15/01/2016. Diện tích khai quật: 100m2 (gồm 2 hố). Chủ trì khai quật lag ông Trần Anh Dũng, Viện Khảo cổ học.
Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích và có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Khu di tích đền Trần - TP. Nam Định.

Khu di tích đền Trần – TP. Nam Định.


Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Nam Định để giữ gìn, bảo quản. Bảo tàng tỉnh Nam Định, Sở VH,TT&DL tỉnh Nam Định có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Sở VH,TT&DL tỉnh Nam Định và Viện Khảo cổ học học phải có báo cáo sơ bộ và sau 1 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung quyết định.


TOP