2 huyện của tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

2 huyện của tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 196/QĐ-TTg và Quyết định 197/QĐ-TTg công nhận huyện Trực Ninh và huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Một góc khu Trung tâm huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Như vậy, đến nay, tỉnh Nam Định có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Xuân Trường.

Hoàng Diên( baochinhphu.vn)


TOP