Phát ấn đền Trần vào 5h sáng ngày Rằm tháng Giêng Xuân Mậu Tuất

Phát ấn đền Trần vào 5h sáng ngày Rằm tháng Giêng Xuân Mậu Tuất

Từ 5h ngày 15 tháng Giêng Xuân Mậu Tuấn 2018, sẽ chính thức phát ấn đền Trần cho nhân dân và du khách.

Vào 23h15 đêm 14 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghi lễ khai ấn đền Trần Xuân Mậu Tuất 2018

Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018, Ban tổ chức lễ hội sẽ chuẩn bị đủ số lượng ấn và bắt đầu phát cho nhân dân, du khách từ 5h ngày Rằm tháng Giêng (tức ngày 2/3 Dương lịch) cho đến khi hết ấn.

Lễ hội đền Trần (Nam Định) Xuân Mậu Tuất 2018 bắt đầu từ ngày 26/2-3/3 (tức ngày 11-16 tháng Giêng) với rất nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo; trong đó, trọng tâm là lễ khai ấn diễn ra vào đêm 14 tháng Giêng.

Theo kế hoạch, vào 23h15 đêm 14 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội thực hiện nghi lễ khai ấn. 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể sẽ vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu khai ấn.

14 cánh ấn bằng giấy màu vàng sẽ được Trưởng từ đền Trần cất giữ sau đó dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng.

Sau khi khai ấn xong, từ 23h55 phút trở đi sẽ mở cửa đền cho nhân dân, du khách vào lễ đầu năm. Và từ 5h ngày Rằm tháng Giêng (tức ngày 2/3 Dương lịch) sẽ chính thức phát ấn cho nhân dân, du khách.

Lễ khai ấn đền Trần có từ thế kỷ XIII, nhằm mục đích tế lễ trời đất, tổ tiên, tưởng nhớ công đức của các vua Trần, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông xã tắc;

đồng thời cầu mong thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn đền Trần “Tích phúc vô cương”, bước sang năm mới mạnh khỏe, lao động, sản xuất, học tập, công tác tốt.

Theo Quynh Anh
(báo giao thông)


TOP