Nhà thờ Giáo xứ Liên Thượng - Xuân Trường Nam Định

Nhà thờ Giáo xứ Liên Thượng – Xuân Trường Nam Định

Địa chỉ : Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định
Lược sử Giáo xứ Liên Thượng

Giáo xứ Liên Thượng là một Giáo xứ nhỏ bé và non trẻ, mới được tách ra từ Giáo xứ Mẹ Liên Thủy nằm trên địa bàn thôn Liên Thượng, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Giáo xứ Liên Thượng tuy nhỏ bé, nhưng là mảnh đất giàu truyền thống đức tin. Bằng chứng, Giáo xứ có 30 người con quê hương can đảm hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin, trong đó có thánh tử đạo Laurenso Phạm Viết Ngôn đã được Giáo Hội tôn phong lên bậc hiển thánh.

Nhà thờ Giáo xứ Liên Thượng Giáo hạt Bùi Chu

Nhà thờ Giáo xứ Liên Thượng
Giáo hạt Bùi Chu


Từ khi được nên chuẩn xứ, Giáo xứ được Cha Đaminh Ngô Văn Viễn và Cha Giuse Phan Trung Triệu coi sóc. Hiện Giáo xứ có chưa đầy 1.000 nhân danh, đa số bà con làm nông nghiệp lúa nước, một số hiện đang đi làm ăn xa trên Hà Nội và nhiều thành phố khác. Với tình thương quan phòng của Thiên Chúa, giáo xứ đang trong quá trình phát triển và thăng tiến về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, hăng say làm chứng cho Chúa trong sứ mạng người Kitô hữu của mình.

1

2

3

4

5

6

Đền Các Thánh Tử Đạo

Đền Các Thánh Tử Đạo

1

2

3
Nguồn : Website GP Bùi Chu


TOP