Ảnh hiếm về ngành dệt ở Nam Định thời thuộc địa

Ảnh hiếm về ngành dệt ở Nam Định thời thuộc địa

Những hình ảnh tư tiệu quý giá về về ngành dệt ở Nam Định đầu thế kỷ 20 được đăng tải trên trang Belleindochine.free.fr.

Chân dung ông Leon Anthyme Dupré - người sáng lập công ty Cotton Tonkin (Sợi bông Bắc Kỳ), tiền thân của Nhà máy Dệt Nam Định, năm 1923.

Chân dung ông Leon Anthyme Dupré – người sáng lập công ty Cotton Tonkin (Sợi bông Bắc Kỳ), tiền thân của Nhà máy Dệt Nam Định, năm 1923.

Một tờ rơi quảng bá cho công ty Sợi bông ở Nam Định.

Một tờ rơi quảng bá cho công ty Sợi bông ở Nam Định.

Khu nhà máy của công ty Sợi bông (nhà máy dệt) Nam Định đầu thế kỷ 20.

Khu nhà máy của công ty Sợi bông (nhà máy dệt) Nam Định đầu thế kỷ 20.

Các nhà quản lý người Pháp của công ty sợi bông, ở giữa là giám đốc Leon Anthyme Dupré và con trai cả, năm 1923.

Các nhà quản lý người Pháp của công ty sợi bông, ở giữa là giám đốc Leon Anthyme Dupré và con trai cả, năm 1923.

Khu làng của người trồng bông nằm dưới quyền quản lý của công ty Sợi bông Bắc Kỳ ở Quần Phương Hạ, Hải Hậu.

Khu làng của người trồng bông nằm dưới quyền quản lý của công ty Sợi bông Bắc Kỳ ở Quần Phương Hạ, Hải Hậu.

Khu dinh thự của gia đình giám đốc Leon Anthyme Dupré, nay là Bảo tàng Dệt may Việt Nam ở thành phố Nam Định.

Khu dinh thự của gia đình giám đốc Leon Anthyme Dupré, nay là Bảo tàng Dệt may Việt Nam ở thành phố Nam Định.

Cận cảnh khu dinh thự.

Cận cảnh khu dinh thự.

Phòng ăn trong tòa dinh thự.

Phòng ăn trong tòa dinh thự.

Phòng khách.

Phòng khách.

Phòng ngủ.

Phòng ngủ.

Hành lang chính.

Hành lang chính.

Phòng làm việc.

Phòng làm việc.

Sơ đồ tổng thể tổ hợp công trình của ngành dệt ở Nam Định đầu thế kỷ 20, gồm khu nhà máy, sân vận động, khu nhà của giám đốc và các nhà quản lý...

Sơ đồ tổng thể tổ hợp công trình của ngành dệt ở Nam Định đầu thế kỷ 20, gồm khu nhà máy, sân vận động, khu nhà của giám đốc và các nhà quản lý…

Một phần khu nhà máy nhìn từ trên cao.

Một phần khu nhà máy nhìn từ trên cao.

Bông thô được đưa đến nhà máy dệt Nam Định bằng đường thủy.

Bông thô được đưa đến nhà máy dệt Nam Định bằng đường thủy.

Tổ hợp máy phát điện trung tâm ở nhà máy.

Tổ hợp máy phát điện trung tâm ở nhà máy.

Khu xưởng xử lý sợi bông.

Khu xưởng xử lý sợi bông.

Nơi tẩy trắng thành phẩm bông.

Nơi tẩy trắng thành phẩm bông.

Khu xưởng dệt với các cỗ máy dệt.

Khu xưởng dệt với các cỗ máy dệt.

Xưởng xử lý vải.

Xưởng xử lý vải.

Sân vận động của nhà máy dệt.

Sân vận động của nhà máy dệt.

T.B (tổng hợp)


TOP