Thi hành án dân sự Nam Định: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

Thi hành án dân sự Nam Định: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Nam Định đã có nhiều nỗ lực, vượt hai chỉ tiêu chính là việc và tiền.

Cục trưởng Cục THADS Nam Định Phạm Thị Đương trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viên trung cấp

Thi hành xong gần 5 ngàn việc

Cục THADS Nam Định cho biết, ngay từ đầu năm, các cơ quan THADS tỉnh Nam Định nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS; căn cứ chương trình kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và tình hình thực tế tại địa phương Cục THADS tỉnh đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018, giao chỉ tiêu nhiệm vụ về THADS cho các đơn vị trực thuộc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục THADS có quyết định phê duyệt.

Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức thi hành án và tổ chức thực hiện đầy đủ những văn bản chỉ đạo của Chính phủ; Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS liên quan đến công tác THADS, hành chính để triển khai kịp thời đến tất cả các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh đã ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu năm 2018 cho các cơ quan THADS tỉnh Nam Định. Đồng thời, quán triệt và chỉ đạo các Chi cục THADS cấp huyện, các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Năm 2018, trong số có điều kiện, Nam Định đã giải quyết xong 4949 việc, đạt tỷ 89,27% (so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao vượt 16,27%). So với cùng kỳ năm 2017, tăng 31 việc (0,63%) và giảm 1,43% về tỷ lệ. Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 77 tỷ 833 triệu 332 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 45,59% (so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao, vượt 13,09%).

Công tác tiếp dân được các đơn vị duy trì thực hiện thường xuyên trong các ngày làm việc và được bố trí tại nơi tiếp công dân của đơn vị. Cục cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục tăng cường, công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và ngày càng được tăng cường, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Không có khiếu nại vượt cấp để Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp phải giải quyết. Công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục được kiện toàn.

Công tác phối hợp trong hoạt động THADS tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đã phối hợp với Trại tạm giam, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ Tư pháp – Công an tỉnh thực hiện việc tuyên truyền, vận động bản thân người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù hoặc thân nhân của họ tự nguyện thi hành các khoản nghĩa vụ dân sự.

Đã phối hợp thi hành xong 1104 việc, thu được số tiền là 13 tỷ 658 triệu 783 nghìn đồng; Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các ban, ngành hữu quan để thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Nhiều vụ án phức tạp, khó thi hành

Tuy nhiên, cũng theo Cục THADS Nam Định, số việc, tiền phải thi hành án tăng, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp nhất là án dân sự, kinh tế có giá trị thi hành lớn liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng chiếm 0,49% số việc phải thi hành, chiếm 50,07% số tiền phải thi hành.

Trong đó số vụ việc kê biên, bán đấu giá nhưng không có người mua hoặc tài sản là nhà đất thuộc diện rất khó bán, một số vụ việc phải định giá lại nhiều lần vẫn không có người mua do tâm lý người dân ngại mua tài sản thi hành án nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi hành án.

Bên cạnh đó, vẫn còn lượng án tương đối lớn về giá trị thuộc diện chưa có điều kiện thi hành, qua nhiều năm không thi hành được, phải tiến hành đôn đốc, xác minh theo định kỳ, mất nhiều thời gian, công sức của cán bộ thi hành án.

Công tác giải quyết khiếu nại còn gặp nhiều khó khăn do ngày càng có nhiều trường hợp đương sự lợi dụng quyền công dân để khiếu nại nhiều lần, khiếu nại vượt cấp, gửi đơn thư đến nhiều cơ quan, ban ngành để cản trở, kéo dài tiến độ giải quyết án.

Bên cạnh đó, có vụ việc đã giải quyết qua nhiều cấp, nhiều lần, đúng pháp luật, nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại, trong khi chưa có cơ chế chấm dứt giải quyết, gây dư luận không tốt trong xã hội.

Trong khi đó, chế độ đãi ngộ đối với công chức THADS tuy đã được quan tâm nhưng chưa thật sự là động lực thu hút cán bộ có trình độ, năng lực vào làm việc, một bộ phận cán bộ, công chức chưa thật sự tận tâm với công việc.

Năm 2019, Cục THADS Nam Định cho biết sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS; Kịp thời khen thưởng, động viên, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có ý thức, trách nhiệm cao với công việc và có nhiều đóng góp trong công tác.

Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thi hành đối với án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn; tích cực tổ chức thi hành để giải quyết các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng có hiệu quả. Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện những sai sót từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý; Tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; Thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp công dân của Cục.

Duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành từ Cục đến các Chi cục; tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo thi THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát… để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Theo (baophapluat.vn)


TOP