Hard Reset, Update, fix lỗi các dòng điện thoại SONY XPERIA bằng phần mềm PC Companion

Hard Reset, Update, fix lỗi các dòng điện thoại SONY XPERIA bằng phần mềm PC Companion

– Đa số các dòng SONY XPERIA khi quên Password , ta không hard reset cứng trên máy được , chỉ có cách chạy lần phần mềm up rom .
– Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài rom gốc , hard reset , Update , fix lỗi cho dòng điện thoại thông qua công cụ Sony PC Companion , phần mềm sử dụng rất đơn giản , không cần phải chuẩn bị rom trước
Chuẩn bị:

Tải về và chạy Phần mềm SONY PC Companion
http://support.sonymobile.com/vn/tools/pc-companion/
Sony-Ericsson-PC-Companion_1

Các bước thực hiên :

Bước 1 : Tắt nguồn máy
1
Bước 2 : Ấn và giữ lì nút “Giảm âm lượng” rồi cắm Cáp kết nối máy tính
1.2
Bước 3 : sau khi phần mềm nhận máy chọn Support Zone và ấn start
1.3
Bước 4 : Chờ phần mềm chạy xong sẽ có bảng này hiện ra
1.4
Các bạn chọn Phone / Tablet Software Update và ấn Start
Bước 5 : Chọn “repair my phone / tablet”.
1.5
Bước 6 :
sau đó làm theo các hướng dẫn và chấp nhận tất cả thông tin
1.6
1.7
Bước 7 Chọn model máy của bạn ( có thể theo dạng danh sách )
1.9

Bước 8 Xin hãy kiên nhẫn và chờ cho đến khi chuẩn bị máy tính để cập nhật phần mềm xong
1.8
Bước 9
Nếu bạn nhìn thấy cửa sổ này thì cắm cáp giữ nút “quay lại” hoặc “giảm âm lượng” (tùy theo hướng dẫn) để kết nối máy tính
1.10

Sau khi chạy xong tất cả thì rút cáp ra và cho máy tự khởi động.

Chúc các bạn thành công!


TOP