Lãnh đạo BHXH 9 tỉnh, thành phố ký cam kết thi đua năm 2018

Lãnh đạo BHXH 9 tỉnh, thành phố ký cam kết thi đua năm 2018

Vừa qua, tại Nam Định, Cụm thi đua số 3 (BHXH Việt Nam) gồm: Nam Định (đơn vị cụm trưởng), Ninh Bình (đơn vị cụm phó), Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Thái Bình, Thái Nguyên và Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018..

Với quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2017, công tác thu luôn được các đơn vị quan tâm, coi trọng.

Theo đó, có 9/9 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; với tổng số thu trong năm 2017 của Cụm đạt hơn 62.100 tỉ đồng (đạt tỉ lệ 101,95%).

Toàn Cụm có 2.908.699 người tham gia BHXH (tăng 8,44% so với năm 2016); 18.584.229 người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 88,65% dân số, tăng 4,91% so với kế hoạch Chính phủ giao); cấp mới và cấp lại 421.889 sổ BHXH (đạt 99% số sổ cần cấp); cấp mới, cấp lại hơn 16 triệu thẻ BHYT (đạt 100%).

Trong năm 2018, Cụm thi đua số 3 sẽ chú trọng xây dựng phong trào thi đua gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát TTHC, ứng dụng hiệu quả CNTT trong các khâu nghiệp vụ. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát và trả sổ BHXH cho NLĐ.

Triển khai Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ và nâng cao chất lượng giải quyết chế độ chính sách, phấn đấu 100% đơn vị trong Cụm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

AN LÊ( báo lao động)


TOP