ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định tuyển 1.200 chỉ tiêu năm 2018

ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định tuyển 1.200 chỉ tiêu năm 2018

Năm 2018, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu, trong đó, có 300 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật.

I. Đại học

1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 1.200 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật.

1.2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

1.3. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển:


1.4. Phương thức tuyển sinh:

– Phương thức1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT).

– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế).

1.4.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh:

– Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển:

– Dựa vào điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ1 + ĐUT

Trong đó: TĐ1 là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển, ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến):

+ Đối với Đại học sư phạm kỹ thuật: ĐXT đạt từ 17,5 điểm trở lên.

+ Đối với Đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế: ĐXT đạt từ 15,5 điểm trở lên.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của nhà trường.

d) Nguyên tắc xét tuyển

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm bài thi Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo. Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước.

đ) Hình thức ĐKXT:

– Đợt 1: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

– Các đợt bổ sung:

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

+ Đăng ký trực tuyến trên website Nhà trường: Truy cập vào website https://nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2018” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

+ Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo nhà trường.

1.4.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh

– Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

– Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên.

– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển:

– Dựa vào điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ2 + ĐUT

Trong đó: TĐ2 là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu: TĐ2 đạt từ 18,00 điểm trở lên.

d) Nguyên tắc xét tuyển:

– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo. Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước.

đ) Lịch đăng ký xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt, bắt đầu từ 01/03/2018.

e) Hình thức đăng ký xét tuyển:

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

– Đăng ký trực tuyến trên website nhà trường: Truy cập vào website https://nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2018” để thực hiện đăng ký xét tuyển.

– Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo nhà trường.

II. Đại học liên thông

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 240 chỉ tiêu.

2.2. Đối tượng tuyển sinh:

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng (CĐ), cao đẳng nghề (CĐN) tại các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH quy định.

– Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp CĐN nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT.

2.3. Ngành đào tạo, các môn thi tuyển, tổ hợp xét tuyển:2.4. Phương thức tuyển sinh

Thí sinh lựa chọn một trong hai phương thức:

– Phương thức 1: Thi tuyển theo đề thi riêng của trường.

– Phương thức 2: Dự thi THPT Quốc gia năm 2018 và lấy kết quả theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển tương ứng để xét tuyển vào trường.

2.5. Đăng ký dự thi, xét tuyển

2.5.1. Đăng ký dự thi (ĐKDT) theo đề thi riêng của trường

a) Hồ sơ ĐKDT:

– 1 túi hồ sơ và 2 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường).

– Bản sao hợp lệ bảng điểm, bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) trình độ CĐ hoặc CĐN.

– 2 ảnh chân dung cỡ 4×6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh.

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– Thí sinh tốt nghiệp CĐN cần bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT.

b) Thời gian nhận hồ sơ, thời gian thi:

c) Nộp hồ sơ ĐKDT: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên), hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo nhà trường.

Ghi chú: Những thí sinh có nhu cầu ôn thi đăng ký tại phòng Đào tạo vào thời điểm nộp hồ sơ ĐKDT.

2.5.2. Đăng ký xét tuyển: Hồ sơ ĐKXT, thời gian nhận hồ sơ ĐKXT theo quy định của Bộ GD-ĐT hoặc thông báo trên website nhà trường.

III. Cao đẳng

1. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 300 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học.

3. Ngành, nghề đào tạo


4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập trung cấp đối với thí sinh tốt nghiệp trung cấp.

5. Lịch đăng ký xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt, bắt đầu từ 02/2018.

7. Hình thức đăng ký xét tuyển

Thí sinh nộp phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên), hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo nhà trường.

* Ghi chú: Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin ĐKXT đại học, cao đẳng. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT với hồ sơ gốc.

* Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT, ĐKDT và giải đáp các thông tin tuyển sinh:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định

Địa chỉ: đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994

Email: bants.skn@moet.edu.vn

Theo (vtc.vn)


TOP