Nhà thờ Giáo xứ Dương A - Nam Trực Nam Định

Nhà thờ Giáo xứ Dương A – Nam Trực Nam Định

Địa chỉ : Xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Chánh xứ : Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Chinh, SDB
Phó xứ : Linh mục Giuse Nguyễn Văn Phúc, SDB
Phó xứ : Linh mục Gioan Đỗ Cao Tiến, SDB
Lược sử Giáo xứ Dương A

Dương A là vùng đất do phù sa màu mỡ sông Hồng bồi đắp, là vùng đất trũng nằm sát ven sông, được khai hoang và lập ấp khoảng những năm 1780.Dan cư chủ yếu làm nghề nông nghiệp.

Khoảng giữa thê kỷ 18 khi nhận thấy giáo hữu ngày càng tăng nhanh, bề trên đã ban sắc thành lập giáo họ Dương A và họ Dương A trực thuộc xứ Báo Đáp. Linh mục coi sóc thường là các cha ở Báo Đáp, Bách Tính thường xuyên lui tới vùng này.Khi giáo xứ Báo Đáp và Bách Tính hợp lại thành một thì Dương A cũng thuộc về miền này.Khi 2 xứ Báo đáp và Bách tính tách ra như cũ thì Dương A sinh hoạt mục vụ nhiều với giáo xứ Bách Tính hơn.Năm 1927 khi nhận thấy số lượng giáo hữu tăng nhanh đức cha Định đã lấy các họ Dương A, Nam Hà Nội và một số họ nữa để thành lập giáo xứ mới có tên là giáo xứ Dương A.

Các linh mục đã phục vụ giáo xứ: tính từ năm 1950

1 cha Gak Nguyễn Đức Hinh
2. cha Jos Phạm Đình Chẩn
3 cha Pet Phạm Văn cử
4 cha Pet Nguyễn Đức Long
5 cha Mic Trần Minh Tiến
6 cha Jos Mai Quang Tuyến
7 cha Jos Ngô Văn Tiện

kể từ tháng 9-2010 cha Jos Ngô Văn Tiên từ Giáp Năm và Tư Khẩn chuyển về phục vụ giáo xứ Dương A và Kiêm thêm xứ Bách Tính

Bổn mạng giáo xứ là thánh Gioakim

nhà thờ xứ Dương A sửa chữa và đại tu lại năm 1996 hoàn thành năm 2000, nhà thờ có chiều dài 60m, rộng 18m, cao 15m theo kiến trúc gôthich giáo dân hiện nay vào khoảng 1300 nhân danh.
Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Dương A

Nhà thờ Giáo xứ Dương A Giáo hạt Báo Ðáp

Nhà thờ Giáo xứ Dương A
Giáo hạt Báo Ðáp

Hình ảnh Đại lễ Phục Sinh tại Dương A (27/3/2016)

Tác giả bài viết: Minh Trí – Nguồn: GP Bùi Chu


TOP