Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV với sự nhất trí cao.

Văn phòng Bộ Tổng tham mưu và Văn phòng Bộ Quốc phòng hôm nay (5/3) tổ chức lấy ý kiến cử tri với những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Kết quả, tất cả các đại biểu nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia ứng cử ĐBQH

Cử tri biểu quyết giới thiệu Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960. Quê xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960. Quê xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Năm 2010, ông là Tư lệnh Quân đoàn 1, đến năm 2011 ông được phong hàm Thiếu tướng, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng. Năm 2014 ông Tư lệnh Quân khu 1 mang quân hàm Trung tướng.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, cũng trong năm 2016 ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được BCH bầu vào Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12/2/1966. Quê xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Từ năm 2011-2013, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1. Năm 2012 ông được phong quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 11/2014, ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 4. Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, thăng quân hàm Trung tướng. Tháng 11/2018 ông giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Tháng 12/2019 ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 22/1/2021, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tags:

TOP