Tỉnh Nam Định khuyến khích báo chí giám sát cán bộ, công chức

Tỉnh Nam Định khuyến khích báo chí giám sát cán bộ, công chức

Trong Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định “khuyến khích các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính… của cán bộ, công chức”.

Nhiều nội dung giao ước thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đã được Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cùng đại diện BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cơ quan này ký kết chiều ngày 22/9.

Nhiều nội dung giao ước thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ đã được
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cùng đại diện BCH Công đoàn,
BCH Đoàn thanh niên cơ quan này ký kết chiều ngày 22/9.

Chiều 22/9, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cùng đại diện BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên cơ quan này thực hiện ký kết giao ước về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ…

Tại Lễ ký kết, ông Trần Kha, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cho biết, việc tổ chức ký kết giao ước là một trong những bước đơn vị này triển khai thực hiện Chỉ thị mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh; cao hơn là nhằm thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp…

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan cấp Sở đầu tiên của Nam Định thực hiện việc ký kết này.

Theo văn bản giao ước, cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cùng giao ước thực hiện 5 nội dung. Một trong 5 nội dung là “Tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính; đúng chức năng,thẩm quyền; đúng pháp luật trong khi thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc”.

Bản giao ước cũng nêu rõ: “Nghiêm cấm việc lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp”.

Cũng theo bản giao ước, từ nay cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh Nam Định cũng sẽ nói “không” với rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa…

Trước đó, trong Chỉ thị ngày 9/9/2016, về chấn chỉnh kỷ luật, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị nhìn nhận: “Việc chấp hành thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của một số cơ quan, địa phương trong tỉnh chưa nghiêm; tiến độ, chất lượng công việc chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các vụ việc liên quan đến vi phạm đất đai, khiếu nại tố cáo của công dân. Công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm”.

Và chỉ rõ: “Một số cán bộ, công chức còn nhũng nhiễu, đã có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm quy định về văn hóa công sở, trật tự an toàn giao thông ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính và lòng tin của nhân dân, doanh nghiệp”.

Trong nhiều nội dung yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện Chỉ thị, ông Phạm Đình Nghị yêu cầu phải: “Kiên quyết tinh giảm số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao…”.

Đáng chú ý, trong Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định “khuyến khích các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, góp ý, phê phán trước công luận những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính… của cán bộ, công chức”.

Duy Hưng – Daidoanket.vn


TOP