Nam Định công bố nội dung kiến thức, yêu cầu đề thi vào 10

Nam Định công bố nội dung kiến thức, yêu cầu đề thi vào 10

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Nam Định công bố nội dung kiến thức và yêu cầu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016 – 2017 các môn Toán, Ngữ văn và bài thi tổng hợp.
Theo đó, môn Toán, nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học.
Cấp độ nhận thức trong đề thi: Nhận biết khoảng 30%; thông hiểu khoảng 30%; vận dụng khoảng 20%; vận dụng cao khoảng 20%. II.

1
Hình thức là trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan không quá 20%. Thời gian làm bài 120 phút.

Nội dung đề thi gồm: Câu hỏi lựa chọn phương án đúng: Các kiến thức cơ bản về hình học, đại số trong chương trình THCS;

Biểu thức và các vấn đề liên quan: Rút gọn biểu thức và các hệ thức liên quan; Tính giá trị biểu thức; Chứng minh đẳng thức.

Hàm số, phương trình: Hàm số bậc nhất, bậc hai 2 y ax (a 0) = ≠ ; Phương trình bậc nhất, bậc hai; Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Hệ phương trình: Hệ phương trình đại số.

Hình học phẳng: Chứng minh đồng quy, thẳng hàng, vuông góc, song song; Bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác, tứ giác nội tiếp, đường tròn;

Tổng hợp: Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình; Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.

Môn Ngữ văn, nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức thực tiễn.

Yêu cầu về các cấp độ nhận thức: Nhận biết khoảng 30%; Thông hiểu khoảng 30%; Vận dụng khoảng 20%; Vận dụng cao khoảng 20%.

Hình thức thi: Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan không quá 20%. Thời gian làm bài: 120 phút

Nội dung kiến thức gồm 3 phần: Tiếng Việt, Đọc – hiểu văn bản (Ngữ liệu đọc – hiểu được trích dẫn nguyên văn ở đề bài); Phần Tập làm văn (Kiểm tra kĩ năng tạo lập văn bản theo một trong các kiểu thuyết minh; tự sự; nghị luận).

Với bài thi tổng hợp, nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9.

Hình thức: Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận. Thời gian làm bài 90 phút.

Nội dung: Bài tổng hợp gồm 3 lĩnh vực khoa học xã hội (KHXH), khoa học tự nhiên (KHTN) và ngoại ngữ; lĩnh vực KHXH và KHTN thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng phần Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Câu hỏi chủ yếu ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp, đảm bảo kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức kĩ năng.

Lập Phương – Giáo Dục Thời Đại


TOP