[Thơ] Chùa Cổ Lễ

[Thơ] Chùa Cổ Lễ

Vào thời vua Lý Thần Tông
Chùa tên Cổ Lễ khởi công khánh thành
Phục vụ cho việc tu hành
Giảng đạo Phật pháp phước lành cho dân
Mưa nắng chẳng quản ngại ngần
Ngôi chùa bằng gỗ mấy lần dựng lên
Qua bao thời Lý, thời Trần
Chiến tranh tàn phá, chùa tan nát rồi
Dân con tin Phật đổi ngôi
Trụ trì Tuyên đã cho xây lại chùa. (1902.Trụ trì Phạm Quang Tuyên )
Gạch vôi mía mật cùng mua
Ngôi chùa kiên cố chẳng thua nơi nào
Sen hồng tỏa ngát quanh ao
Vào đây vãn cảnh tự hào quê ta
Hồng Chung ngân khắp mọi nhà ( Đại Hồng Chung )
Chuông kêu vang tiếng gần xa tìm về
Bảo Tháp 18 đề huề ( Tháp Rùa 18 tầng )
Sừng sững trước cổng làm mê lòng người
Tấm gương sáng chói rạng ngời
Thế Long họ Phạm người đời mãi ghi( Thích Thế Long)
Trong chùa vẫn giữ như y
Chiếc xe Quốc hội để đi họp bàn ( phó chủ tịch quốc hội)
Tháp rùa cầu đá chứa chan
Ghi dấu lịch sử hàng ngàn năm nay
Ngày ngày con cháu về đây
Thắp hương cúng Phật nhớ câu thơ này
Mười rằm tháng 9 nơi đây
Mở hội Cổ Lễ nhớ ơn công này
Tác giả: Trực Chính Đinh

1


TOP