Trung tâm vận hành Nam Định phát triển hệ thống lưới điện thông minh

Đúng 00h00 ngày 10/10/2017, Trung tâm vận hành Nam Định đã được đưa vào vận hành và chuyển TBA 220 kV Thái Thụy thành TBA không người trực, đây là một trong những dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Truyền Tải điện quốc gia trong việc hướng đến phát triển hệ thống lưới điện thông minh cũng như nhằm tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí.

Trạm TBA không người trực ở Thái Bình

Kể từ 00h00 ngày 01/11/2017, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1) chính thức áp dụng Quy trình phối hợp vận hành Trạm biến áp (TBA) không người trực giữa Trung tâm vận hành (TTVH) Nam Định và Trạm biến áp (TBA) 220 kV Thái Thụy.

​Việc đưa TTVH Nam Định vào vận hành và chuyển TBA 220 kV Thái Thụy thành TBA không người trực đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong việc cơ cấu sắp xếp lại lao động, mô hình tổ chức sản xuất, tạo tiền đề tiến tới thành lập các TTVH khu vực và chuyển đổi các TBA có người trực sang TBA không người trực nhằm tiết kiệm lao động, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công việc trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia nói chung và Công ty Truyền tải điện 1 nói riêng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 1, từ ngày 15/9/2017 Truyền tải điện Ninh Bình đã phối hợp cùng các phòng chức năng Công ty đã nhanh chóng xây dựng phương án, triển khai chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập TTVH Nam Định và TBA không người trực (Trạm 220 kV Thái Thụy tại tỉnh Thái Bình).

Theo đó, TTĐ Ninh Bình đã phối hợp cùng phòng Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng phương án kỹ thuật, triển khai khai báo kênh truyền FE từ TBA 220 kV Thái Thụy về TTVH Nam Định; phối hợp cùng phòng TC&NS tổ chức huấn luyện, đào tạo, thi sát hạch chức danh nhân viên TTVH đối với lãnh đạo, nhân viên vận hành 2 TBA 220kV Thái Thụy và Trực Ninh; phối hợp cùng phòng TTBV&PC rà soát ký lại hợp đồng, phương án bảo vệ TBA 220 kV Thái Thụy phù hợp với các quy định TBA không người trực; phối hợp cùng phòng An toàn rà soát ký lại phương án chữa cháy cơ sở với Công an tỉnh Nam Định; thành lập Đội PCCC cơ sở TTVH Nam Định; trực tiếp tổ chức thi công cải tạo phòng họp của Trạm 220kV Nam Định thành TTVH Nam Định để giám sát, điều khiển TBA 220 kV Thái Thụy; lắp đặt toàn bộ thiết bị, chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho TTVH Nam Định.

Sau 25 ngày vừa triển khai thi công, vừa chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, pháp lý, đồng thời tổ chức đào tạo, sắp xếp nguồn nhân lực, cuối cùng mọi công việc đã được hoàn tất đảm bảo đúng tiến độ được giao.

Đúng 00h00 ngày 10/10/2017, Trung tâm vận hành Nam Định đã được đưa vào vận hành và chuyển TBA 220 kV Thái Thụy thành TBA không người trực, đồng thời thực hiện chuyển quyền thao tác xa về thao tác tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1).

Bắt đầu từ 00h00 ngày 01/11/2017 chính thức áp dụng Quy trình phối hợp vận hành TBA không người trực giữa A1 và PTC1.

Theo: Mạnh Hùng –baocongthuong.com.vn


TOP