[Thơ] Phải không em cô gái Nam Định

[Thơ] Phải không em cô gái Nam Định

Phải không em cô gái Nam Định
Bởi cùng quê Anh chưa nói bao giờ
Tình chúng mình sẽ như một bài thơ
Để mai đây trên face ai cũng nhớ
Cười lên đi xin em đừng mắc cỡ
Ngoảnh lại nhìn đừng để A bơ vơ
Dù có sao Anh cũng sẽ đợi chờ
Yêu Anh nhé chớ vội thờ ơ
Người Nam Định mặn mà như trăng tỏ
Có bao giờ từ bỏ những ước mơ
Về bên Anh xua tan áng mây mờ
Mình một nhà thỏa mong nỗi đợi chờ
1
Tác giả: Huy Nguyên / Tintucnamdinh.vn


TOP