Album ảnh: Nam Định thành phố của tôi 2017

Nam Định là những câu chuyện không bao giờ hết, những hồi ức không bao giờ phai nhòa trong tôi cho dù tôi ở chân trời nào và cho dù bao nhiêu năm nữa…
Sau đây là những hình ảnh về Tp Nam Định năm 2017

Quảng Trường 3-2

Tượng Đài Trần Hưng Đạo

Nhà Thờ Lớn Tp Nam Định

Đài Liệt Sĩ Tỉnh Nam Định

Chợ Rồng Tp Nam Định

Nhà thờ Phù Long – phố T. N. Duật.

Cầu Đò Quan

Đường phố nhỏ yên bình.

Chùa Cả Tp Nam Định

Hồ Vị Xuyên

Nhà Thờ Khói Đồng

Chùa Vọng Cung Tp Nam Định

Chùa Vọng Cung Tp Nam Định

Chùa Vọng Cung Tp Nam Định


Ảnh: Tam Nguyen Van


TOP