Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

Với 9/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, Nam Định phấn đấu năm 2019 trở thành tỉnh nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 955/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tính đến hết năm 2018, huyện Nam Trực đã có 19/19 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 100% số xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí về sản xuất, cơ sở vật chất văn hóa, y tế và môi trường.

Nam Trực chính thức hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Đối với kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Nam Trực đã đạt 9/9 tiêu chí. Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến hết năm 2018 đạt 2.398,8 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn do ngân sách trung ương 87,3 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 175 tỷ đồng; vốn nông thôn mới 150,6 tỷ đồng; vốn trái phiếu chính phủ 23,9 tỷ đồng; nguồn nhân dân đóng góp 494,6 tỷ đồng;

Có thể nói, sau 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn.

Song được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở Chương trình nông thôn mới được các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong Huyện tích cực tham gia đồng tình ủng hộ.

Các xã xác định rõ cách làm, bước đi triển khai xây dưng nông thôn mới phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chi bộ xã thôn và hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Trực đã đã đạt được những kết quả tích cực, diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, hạ tâng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch có sự phân công phân cấp, đầu tư cụ thể với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững…văn hóa xã hội phát triển, moi trường được bảo vệ, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Với việc huyện Nam Trực được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Nam Định trở thành tỉnh có nhiều đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nhất cả nước, với 9/9 đơn vị cấp huyện gồm 9 huyện, thành phố: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực và thành phố Nam Định. Tỉnh Nam Định phấn đấu năm 2019 trở thành tỉnh nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định./.

Theo (kinhtevadubao.vn)


TOP