Công nhận huyện Mỹ Lộc, Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Huyện Mỹ Lộc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam đồng bằng sông Hồng. Huyện có thế mạnh về đất đai, hạ tầng giao thông và nguồn lao động dồi dào.

Đây là những yếu tố tiền đề để huyện Mỹ Lộc phát triển toàn diện 3 lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Với lợi thế trên, khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới kết thúc giai đoạn 2011-2015, Mỹ Lộc có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

100% số xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào các tiêu chí về sản xuất, cơ sở vật chất, văn hóa, y tế và môi trường.

Quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế có mức thu nhập cao từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, tham gia giải quyết được nhiều việc làm cho lao động ở nông thôn. Hạ tầng kinh tế – xã hội hoàn thiện cơ bản theo tiêu chí nông thôn mới.

Các trục đường xã rộng rãi được bê tông hóa. Nhà văn hóa ở các thôn xóm được xây dựng, chỉnh trang khang trang, sạch, đẹp. Văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; trình độ sản xuất được nâng cao; khôi phục và phát huy các hoạt động văn hóa truyền thống. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện…

TTXVN/Báo Tin tức


TOP