Nhà máy dệt Nam Định xưa

Nhà máy dệt Nam Định xưa

Nhà máy dệt Nam Định nằm ở tỉnh Nam Định, từng là nhà máy lớn nhất Đông Dương. Sự ra đời của nhà máy đã tạo điều kiện cho phong trào cách mạng trong giai cấp công nhân hình thành và lớn mạnh không ngừng.

Nhà máy Dệt Nam Định từng là 1 cơ sở nghiên cứu về tơ lụa, do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra.

Năm 1898, Toàn quyền Paul Doumer cho phép lập một nhà máy tơ chạy bằng hơi nước có 6 lò đặt ngay tại thành phố.

Năm 1900, một số tư bản Pháp trong Công ty bông – vải – sợi Bắc Kỳ cùng với thương nhân Trung Quốc cùng kinh doanh.

Sau năm 1954, Nhà máy được Nhà nước tiếp quản từ tay tư bản Pháp.
Cùng với tháp Phổ Minh, nhà máy dệt là một trong hai địa danh của tỉnh Nam Định được in trên đống tiền 100 đồng và 2000 đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay.

Toà nhà ban quản lý dự án bảo tàng dệt tỉnh Nam Định cũng được Pháp xây dựng từ rất lâu, đến nay nó vẫn giữ được thiết kế ban đầu

Nhà máy dệt Nam Định – một công trình do Pháp xây dựng đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước.

Đến nay nhà máy dệt đã ngưng hoạt động, những kiến trúc do Pháp xây dựng vẫn được giữ nguyên.

Trải qua bể dâu, nhà máy dệt vẫn tồn tại giữa nhịp sống của người dân Thành Nam.

Bác Hồ Đến Thăm Nhà Máy Dệt Nam Định

Tờ 2 nghìn đồng được in khung cảnh tại nhà Máy Dệt Nam Định
TOP