[Thơ] Nam Định Mến Yêu

[Thơ] Nam Định Mến Yêu

Nam Định Mến Yêu

Về với Thành Nam, mảnh đất ông cha

Trang lịch sử ngàn năm chói lọi

Đất anh hùng đẹp những bài ca

Tụ hội muôn phương đêm đèn hoa khai ấn

Đất địa linh nhân kiệt thấm bao tình

Về với Thành Nam, ta về hội Phủ Dầy

Về chợ Viềng Xuân hò hẹn với muôn nơi

Câu thơ Vị Xuyên, đã qua thời chìm nổi

Để hôm nay sáng đẹp một cơ đồ!

Đến Hành Thiện – đất nhân tài chí sĩ

Có Trường Chinh đẹp ý chí non sông

Tư duy mới sáng ngời con đường lớn

Hồn nhân văn bát ngát ngọn Sóng Hồng…

Cây cầu mới nối đôi bờ mong ước

Cờ Thành Nam soi bóng nước sông Đào

Qua Hải Hậu ngát thơm hương tám mới

Tình quê hương chan chứa tiếng chuông chiều…

Quê hương ơi, câu chầu văn vương vấn

Sáng rực ngàn năm truyền thống Đức Thánh Trần

Đây xứ sở Thánh Cha, Thánh Mẫu

Ta mãi bên người Nam Định mến yêu ơi!

Phạm Quốc Khánh – Tintucnamdinh.vn


TOP